Home
Terug
Contact
Adverteren
 

Formules

Hoe zit dat ook al weer met die formules?

Rekenen met formules in de elektronica is soms niet eenvoudig, dit probleem is vanaf nu verleden tijd. Met het onderstaande programma kan je heel gemakkelijk de belangrijkste grootheden uitrekenen.

Op elektronica gebied zijn er veel grootheden, de belangrijkste die ook het meest gebruikt worden zijn elektrische spanning, stroomsterkte, vermogen en elektrische weerstand. Deze vier grootheden staan in direct verband met elkaar. 

Voor grootheden en voor eenheden zijn symbolen ingevoerd. In plaats van 'de stroomsterkte is 0,75 ampère' kan je dit ook eenvoudiger schrijven tot: I = 0,75 A. Weet je bijvoorbeeld dat de spanning 4 V is en het vermogen 3 W, dan kan je met behulp van de formulecirkel of met dit programma uitrekenen dat de stroomsterkte 0,75 A is. 

 

 

 
Wil je een getal met een komma gebruiken (bijv. 1,4) vul deze dan zo in:

Het gebruik van de formulecirkel is eenvoudig. Je kijkt in de middelste cirkel wat je wilt uitrekenen. Hierna kies je één van de drie formules.


Grootheid

Symbool Eenheid (Eenheid) Symbool Eenheid in SI* grondeenheden

Elektrische spanning

U (V) volt V (= W/A) kg·m2/(A·s2)

Stroomsterkte

I ampère A A

Vermogen

P

watt

W (= V·A = J/s)

kg·m2·s-3

Elektrische weerstand

R ohm Ω (= V/A) kg·m2/(A2·s3)

* SI: Alle eenheden zijn door mensen bedacht. Zo werden er alleen al voor de grootheid lengte honderden eenheden bedacht (meter, inch, mijl, voet, el, enz.). Dit leidt tot een grote spraakverwarring. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt over de eenheden: het 'Système International d'Unités' (SI).

Copyright 2001-2018 Schakelingen Online - Bije e  r kt in  februari, 2018