Home
Terug
Contact
Adverteren
 

C Programming with Arduino
343 pagina's
ISBN 9781907920462
Auteur: Warwick A. Smith 

Techniek is permanent in beweging. Een ding schijnt nooit te veranderen: De C-programmeertaal, waarmee al deze microcontrollers geprogrammeerd worden. Voor iedereen die wil leren microcontrollers te programmeren met deze

programmeertaal, is dit een ideaal boek! De C-cursus is gebaseerd op het Arduino-platform. Arduino boards zijn wereldwijd verkrijgbaar en voorzien van een ATMEL AVR-microcontroller.

 

Mastering Microcontrollers helped by Arduino (editie 3)
432 pagina's
ISBN 9781907920561
Auteur: Clemens Valens 

Dit derde, uitgebreide en herziene Engelstalige boek biedt een uitstekende introductie in de wereld van Arduino en leert u hoe u Arduino-boards (maar ook microcontrollers in het algemeen) kunt programmeren. Dit boek is geschikt voor

iedereen die begint met microcontrollers, Arduino-gebruikers die hun kennis over dit onderwerp willen uitbreiden, studenten en onderwijzers die op zoek zijn naar microcontroller-ideeën.

 

Arduino in control (2e herziene en uitgebreide versie)
224 pagina's
ISBN 9789053812808
Auteur: Marc Friedheim 

Dit nederlandstalige leerboek over het Arduino-platform is uniek en brengt u stap voor stap van beginner tot gevorderde Arduino-gebruiker. Er wordt duidelijk in uitgelegd waarom en waardoor toepassingen werken, ondersteund door gedetailleerde afbeeldingen in kleur. Er is slechts een geringe elektronische basiskennis vereist, omdat de benodigde hardware uitgebreid wordt besproken. Het laatste gedeelte van dit boek bevat een degelijke theoretische verdieping, zodat u een krachtig naslagwerk achter de hand houdt.

 

Experimenten met de Elektor Sensor Kit voor Arduino en ATtiny85
102 pagina's
ISBN 9789053812891
Auteur: Willem van Dreumel 

De mens is van nature uitgerust met sensoren voor geluid, licht, geur, smaak en gevoel. Zintuigen die met elektronica slechts ten dele gekopieerd kunnen worden. Met de Elektor sensorkit kunnen we wel aardig in de buurt komen. In dit boek is er uitgebreid aandacht voor het programmeren van de ATtiny. Veel beschreven schakelingen zijn bruikbaar in het natuurkundepracticum op school of voor bedrijfsmatige toepassingen. Maar de nadruk ligt toch wel op de (beginnende) elektronicahobbyist die zijn vrije tijd op een leuke maar vooral ook nuttige manier wil besteden.

 

GSM/GPRS Projects
210 pagina's
ISBN 9781907920592
Auteurs: Dogan en Ahmet Ibrahim 

Dit boek is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze GSM/GPRS-modems in projecten met microcontrollers kunnen gebruiken. Er worden twee populaire microcontrollerfamilies behandeld: PIC-microcontrollers en Arduino. In de op PIC

gebaseerde projecten wordt gebruik gemaakt van de populaire ‘middenklasse' PIC18F87J50-microcontroller in combinatie met een GSM Click-board. In de Arduino Uno projecten wordt het SIM900 GSM/GPRS-shield gebruikt.

 

Home Automation Projects with Arduino
190 pagina's
ISBN 9781907920608
Auteur: Günter Spanner 

Voor de bouw van innovatieve projecten is het vaak nodig om ‘af te dalen' naar het onderdelenniveau. Dit kan voor veel beginners problemen opleveren. En dat is precies waar dit boek begint. Dit boek behandelt verschillende praktische projecten die we kunnen bouwen met de onderdelen uit de RFID Starter kit voor Arduino. Deze kit is los verkrijgbaar bij Elektor.

 

Motor Control Projects with Arduino and RPi
259 pagina's
ISBN 9781907920660
Auteur: Dogan Ibrahim

Dit (Engelstalige) boek gaat over DC elektromotoren en hun gebruik in Arduino en Raspberry Pi Zero W projecten. De projecten in het boek hebben betrekking op de standaard DCmotoren, stappenmotoren, servomotoren en mobiele robots. Het boek is geschikt voor studenten, hobbyisten en iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van microcontroller projecten met de Arduino Uno of de Raspberry Pi Zero W.

 

Raspberry Pi ontdekken in 45 elektronica projecten
256 pagina's
ISBN 9789053812914
Auteur: Bert van Dam 

In deze 2e herziene en uitgebreide versie gaan we in op een van de sterke kanten van de Raspberry Pi: de combinatie van programmeren en elektronica. Maar liefst 45 spannende en interessante projecten worden in detail besproken en uitgelegd. Van wisselknipperlicht, aansluiten van een elektromotor, het verwerken en maken van analoge signalen tot lichtmeter en temperatuurregeling. Maar ook gecompliceerdere projecten zoals een motorsnelheidsregeling, webserver met CGI, client-server applicaties en Xwindows programma‘s.

 

Meten en Regelen via Android
400 pagina's
ISBN 9789053812907
Auteur: Elbert Jan van Veldhuizen 

Hebt u altijd al uw elektronicaproject willen aansturen vanuiteen kleurrijke app op een Android smartphone of tablet? Dat is mogelijk met het in dit boek beschreven Android I/O-board. Met de bijbehorende software-library kunt u in Android Studio eenvoudig zelf een app programmeren die dit mogelijk maakt. Dit boek beschrijft stap voor stap hoe u uw project tot een succes kunt maken.

 

Sensoren aan de Raspberry Pi
182 pagina's
ISBN 9789053812860
Auteur: Florian Schäffer

Dit boek begint met de introductie van de Raspberry Pi. Dan volgt een eerste kennismaking met Windows 10 IoT Core. Daarna wordt dieper ingegaan op het gebruik van Visual Studio en worden de eerste programmeervoorbeelden beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe een MySQL-databank kan worden aangestuurd via een app en hoe de RPi als webserver kan worden ingezet. In het tweede deel worden de sensoren stuk voor stuk beschreven met hun eigenschappen en worden er veel toepassingsvoorbeelden gegeven. De source-codes van de programma's zijn als download bij het boek beschikbaar. Tot slot wordt nog aandacht besteed aan het gebruik van druktoetsen en schakelaars, en het werken met digitale uitgangen en analoge ingangen.

 

The Official ESP32 Book

284 pagina's

ISBN 9781907920639

Auteurs: Dogan en Ahmet Ibrahim

 

Dit (Engelstalige)boek is een introductie van de ESP32 microcontroller van Espressif Systems en beschrijft de belangrijkste hardware- en software functies van deze chip. De nieuwe ESP32 heeft dezelfde functionaliteiten als de populaire ESP8266 microcontroller, maar is uitgebreid met onder andere bluetooth, hogere CPU-snelheid, sensoren, busverbindingen en beveiligingsfuncties. In het boek leer je hoe je ESP32 hardware en software gebruikt in praktische projecten.

 

Arduino – ontdekken in 45 elektronica projecten

220 pagina's
ISBN 9789053812785
Auteur:  Bert van Dam

 

In dit boek worden een serie spannende en leuke projecten voor de Arduino behandeld, zoals een stil alarm, mensensensor, lichtmeter, besturing van een motor, internet en draadloze bediening (via een radioverbinding). In tegenstelling tot veel gratis projecten op internet zijn de projecten in dit boek in de praktijk getest, en werken gegarandeerd!

Je kunt dit boek gebruiken als projectenboek, en de 45 projecten nabouwen en in de praktijk inzetten. Door de duidelijke uitleg, schema's en zelfs foto's van de opstelling op is het nabouwen een erg leuke bezigheid. De foto's zijn gemaakt van een werkende opstelling, dus je weet zeker dat ze kloppen.

 

Starten met Internet of Things

336 pagina's
ISBN 9789053811757
Auteur:  Bert van Dam

 

Internet of Things (alles aan het internet) is een trend die zich niet meer laat keren. We willen alles in huis met onze mobiel of tablet doen, van Facebook tot TV kijken, van lichten bedienen tot de temperatuur in de gaten houden.

In dit boek worden in 35 leuke en handige projecten getoond hoe je op eenvoudige wijze zelf een Internet of Things systeem kunt aanleggen. De schrijver gaat in op de hardware (de perfecte combinatie van Raspberry Pi en Arduino) en de software om bediening via internet mogelijk te maken.

 

Arduino
252 pagina's

ISBN 9789053811115
Auteur: Dr. Gunther Spanner

Eenvoudige projecten voor beginners garanderen snelle resultaten. Het is niet nodig eerst ingewikkelde parameters (processortype of interface-instellingen) te selecteren de eerste voorbeeldprogramma's kunnen al na enkele minuten in de Arduino worden geladen en uitgeprobeerd.

De Arduino-gebruiker wordt geholpen door een groot aantal software-bibliotheken maar deze nog dagelijks groeiende schat aan libraries vormt juist voor de beginner een luxe-probleem: na de eerste eenvoudige voorbeelden is het niet altijd even duidelijk hoe het nu verder moet. Bij de in het internet circulerende projecten ontbreekt het in veel gevallen aan gedetailleerd commentaar en uitleg. Er is geen duidelijk herkenbare leidraad, en eigenlijk is dat ook niet zo vreemd omdat de toepassingen door verschillende mensen voor verschillende doeleinden zijn ontwikkeld.

Dat is waar dit boek te hulp komt. Projecten worden op een systematische manier gepresenteerd, waarbij elk project een ander onderwerp belicht. De aanpak is praktijkgericht, maar de noodzakelijke theoretische achtergrond wordt daarbij niet uit het oog verloren. Belangrijke onderwerpen zoals A/D-omzetting, timers en interrupts worden steeds in praktische projecten 'ingebed'. In het boek komen zaken als looplicht-effecten, praktisch bruikbare voltmeters, nauwkeurige digitale thermometers, allerlei soorten klokken, reactietesters en zelfs een muisgestuurde robotkraan aan de orde. En al lezende en doende krijgt de lezer een gedegen inzicht in de achterliggende controllertechnieken.

 

50 mini microcontroller projecten met attiny en arduino
112 pagina's
ISBN 9789053810002
Auteur: Willem van Dreumel

Dit boek beschrijft de enorme veelzijdigheid van de ATtiny microcontroller aan de hand van ongeveer vijftig leuke elektronica projecten, speciaal gericht op de beginner.  De meeste ontwerpen zijn volledig uitgewerkt, enkele zijn meer als ontwerpidee gepresenteerd. De inhoudsopgave laat zien dat we ons op vele terreinen zullen begeven, van zonnevolger tot helling indicator. Dit boek is beslist geen theorieboek. Het is een boek dat gelezen zal worden met de soldeerbout in de hand.

 

Piccolino PIC Prototype Platform
160 pagin
a's
ISBN 9789053816639
Auteur: Bert van Dam

De Piccolino is een prototype platform met een moderne PIC 16F887 microcontroller, dat gebruikt kan worden om razendsnel microcontroller opstellingen te maken. Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig op de Piccolino, en door middel van headers kunnen extra onderdelen eenvoudig aangesloten worden. Aangezien de Piccolino steeds vaker gebruikt wordt, is er behoefte aan manieren om de Piccolino te personaliseren.

Dit boek is een vervolg op het boek "Supersnel PC interfacen met Microsoft Small Basic en de Piccolino", maar het is niet noodzakelijk dat u dit boek bezit om van dit nieuwe deel gebruik te maken. In dit vervolg leert u hoe de Piccolino helemaal aan uw eigen eisen en wensen aangepast kan worden.

Met de kennis uit dit boek kunt u de Piccolino zo aanpassen dat het een eigen en uniek exemplaar wordt, uw eigen persoonlijke Piccolino. Uw fantasie is de enige grens!

 


tip!

Android - Apps programmeren - stap voor stap
228 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-102-3

Auteur: Stefan Schwark

Steeds vaker komen we op smartphones en tablet-computers het besturingssysteem Android tegen. Het aantal toepassingsprogramma's - de zogenaamde applicaties of kortweg apps - waarmee de apparaten individueel aan de voorkeuren en wensen van de gebruiker kunnen worden aangepast, neemt van dag tot dag toe. Bij het individualiseren van onze smartphone hoeven we ons niet te beperken tot kant-en-klare applicaties! Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk om zelf Android-apparaten te programmeren en eigen apps te schrijven.

Dit boek vormt een inleiding tot het programmeren van apps voor Android-apparaten. De werking van het Android-systeem wordt op begrijpelijke manier uitgelegd en we zien stap voor stap hoe applicaties kunnen worden geprogrammeerd.

 

ARM Microcontrollers Deel 2: 30 projecten voor gevorderden
228 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-292-1
Auteur: Bert van Dam

Een ideaal boek voor hobbyisten, studenten en ingenieurs die op een eenvoudige manier C en het gebruik van een mbed ARM microcontroller willen leren, rechtstreeks op internet zonder ingewikkelde software installatie.De projecten in dit boek zijn bedoeld voor gevorderden op het gebied van ARM microcontrollers of de programmeertaal C. Dat wil zeggen dat de kennis uit deel 1 van deze serie bekend verondersteld wordt.

De mbed NXP LPC1768 maakt gebruik van cloud technologie, een revolutionair concept voor software ontwikkeling. Dit houdt in dat u geen software hoeft te installeren om de mbed te kunnen programmeren! Het enige dat u nodig heeft is een internet browser zoals Microsoft Internet Explorer, en een USB poort op uw PC. U kunt vanaf elke willekeurige PC waar dan ook ter wereld toegang krijgen tot uw project en er aan verder werken. Wanneer u klaar bent kunt u met een paar eenvoudige klikjes met uw muis het programma overzetten naar uw mbed hardware. Uiteraard kunt u de projecten ook downloaden en op uw eigen PC opslaan wanneer u dat liever heeft. In een deel van de projecten wordt Visual Basic gebruikt; dit gratis pakket is nog niet in de cloud beschikbaar en moet wel op uw PC geïnstalleerd worden.

Bij dit boek is ook een starterkit verkrijgbaar.

 

ARM Microcontrollers 1: 35 projecten voor beginners
266 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-262-4
Auteur: Bert van Dam

Dit is een ideaal boek voor mensen die op een eenvoudige manier C en het gebruik van een ARM microcontroller willen leren. De betreffende ARM microcontroller, de mbed NXP LPC1768, maakt gebruik van cloud technologie. Dit houdt in dat u geen software hoeft te installeren om de mbed te kunnen programmeren. Het enige dat u nodig heeft, is een internet browser en een USB poort op uw PC. Ervaring of kennis is niet noodzakelijk. De programmeertaal C wordt u eigen gemaakt door 35 leuke en interessante projecten uit te voeren zoals een knipperlicht, tijdschakelaar, digitale thermometer, USB communicatie, pratende microcontroller en nog veel meer.

 

Mastering Surface Mount Technology
260 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN 978-1-907920-12-7
Auteur: Vincent Himpe

LabWorX is een Engelstalige serie boeken van Elektor, die elk een bepaald elektronica-onderwerp op een duidelijke en praktische wijze behandelen. Elk deel bevat alle informatie, toepassingen en opmerkingen die de auteur heeft verzameld gedurende zijn praktische werkzaamheden met dit onderwerp. Na het eerste deel (Mastering the I²C Bus) gaat dit tweede deel verder met Surface Mounted Technology. Hierbij krijgt u een overzicht van technieken, tips en knowhow over hoe u deze technologie in uw eigen ontwikkelingen en productie kunt toepassen. Zonder hoge kosten kunt u op eenvoudige wijze in uw eigen projecten onderdelen met zeer kleine afmetingen verwerken. Naast de beschrijving van geschikte methodes en benodigde apparatuur wordt in dit boek ook aandacht geschonken aan technische aspecten en soldeermethodes. Door middel van verschillende projecten leert u stap voor stap hoe u moet omgaan met SMD's en de bijbehorende technieken. Het boek bevat ook veel praktische tips en trucs die het omgaan met SMD's in de praktijk zullen vergemakkelijken.bijbehorende printen en bouwpakketten te koop!

 

Controller Area Network Projects
260 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-1-907920-04-2
Auteur: Dogan Ibrahim

Dit boek (Engelstalig) is ideaal voor mensen die meer willen leren over de CAN-bus en zijn toepassingen. Het doel van het boek is de lezer wegwijs te maken in de basisprincipes van CAN-netwerken en te leren hoe microcontroller-gebaseerde projecten met de CAN-bus kunnen worden ontwikkeld. U leert microcontroller-gebaseerde CAN-bus-nodes te ontwerpen, een CAN-bus te bouwen, hoogwaardige programma's te ontwikkelen en data in real-time uit te wisselen over de bus. Ook leert u het bouwen van microcontroller-hardware en die te interfacen met LED's, LCD's en A/D-converters. Het boek wordt geleverd met een gratis CD-ROM, met daarop een demo-versie van de mikroC-compiler die de belangrijkste microcontrollers ondersteunt. Deze speciale versie heeft bovendien een geavanceerde CAN-bibliotheek met eenvoudig te gebruiken functies, waarmee de gebruiker gemakkelijk en comfortabel CAN-netwerken kan realiseren.

 

PIC Microcontrollers Programmeren
284 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-5381-270-9
Auteur: Bert van Dam

Met behulp van de tien lessen in dit boek leert u hoe u zelf een microcontroller kunt programmeren. We maken daarbij gebruik van JAL, een gratis maar uiterst krachtige programmeertaal voor PIC microcontrollers, die in de hobbywereld erg populair is. We starten aan het absolute begin, en bouwen vandaar de kennis op. Wanneer u alle lessen volgt en de oefeningen maakt, kunt u zelf PIC microcontroller programma's schrijven en programma's van anderen lezen.

 


tip!

Basiscursus BASCOM-AVR
218 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-5381-094-1
Auteur: Burkhard Kainka

AVR-microcontrollers zijn populair, eenvoudig in het gebruik en bijzonder veelzijdig. In het elektronicatijdschrift 'Elektor' is dan ook al een groot aantal speciale toepassingen en printen met een ATmega- of een ATtiny-controller gepubliceerd. Meestal ging het daarbij om afgeronde projecten. In dit boek staat echter de programmering van deze controllers centraal. BASCOM is hiervoor een ideaal gereedschap. Na een minimale voorbereiding kunt u al beginnen uw eigen ideeën te realiseren.

 


tip!

AVR – hardware en C-programmering in de praktijk
308 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-233-4
Auteur: Florian Schäffer

De schrijver laat niet alleen beginners maar ook gevorderden op professionele wijze en met verstand van zaken kennismaken met dit uiterst interessant onderwerp. Ook hobbyisten of professionals die hun kennis willen verdiepen of uitbreiden, krijgen daartoe in dit boek volop mogelijkheid. Na een inleiding en een kennismaking met de vereiste ontwikkelomgeving komen projecten aan bod die stap voor stap naar het gewenste doel leiden.

 

50 PIC Microcontroller projecten
440 pagina's
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-257-0
Auteur: Bert van Dam

Dit boek bevat 50 leuke en spannende projecten met PIC microcontrollers zoals een laser alarm, USB plaagmuis, eierwekker, jongerenverjager, 220 volt lichtdimmer, pratende microcontroller en nog veel meer. Er komen talloze technieken aan de orde zoals relais, SPI, RS232, USB, puls breedte modulatie, rotary encoder, interrupts, infrarood, analoog-digitaal conversie (en andersom), 7-segment display en zelfs CAN bus.

 

Van 0 en 1 tot processor
160 pagina's
Formaat 21 x 29,7 cm
ISBN 978-90-5381-246-4
Auteur: Ben Bruidegom

Dit boek beschrijft de werking van digitale circuits vanaf schakelingen met poorten tot aan de werking van een processor. Van elke schakeling of systeem kan de werking worden gesimuleerd. Hierbij wordt het gedrag van componenten en het verloop van signalen in de tijd op ingangen, uitgangen en relevante verbindingslijnen zichtbaar gemaakt.

 

PIC Microcontrollers
50 projecten voor beginners en experts
Paperback 446 pagina's
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-210-5
Auteur: Bert van Dam

Dit boek behandelt 50 spannende en leuke projecten met PIC microcontrollers. Van een stil alarm, mensensensor, radar, nachtzoemer, klok, vu-meter, RGB fader,serieel netwerk tot een gedichtendoosje.

U kunt dit boek gebruiken om de verschillende projecten na te bouwen en daarna in praktijk te brengen. Door de duidelijke uitleg, schema's en zelfs foto's van de opstelling op een steekbord is het nabouwen een erg leuke bezigheid.

Het boek is eveneens geschikt voor studiedoeleinden. Per project wordt uitgelegd waarom het juist op die manier is uitgevoerd. Ook het gebruik van datasheets komt regelmatig aan de orde. Al doende leert u veel over het project en de gebruikte microcontroller en kunt u de werking ervan zelf aanpassen aan uw eigen wensen. Alle schakelingen zijn op een steekbord uitgevoerd zodat uitbreiden en aanpassen eenvoudig is.

De vier PIC microcontrollers die gebruikt worden zijn de: 12f675, 16f628, 16f876A en de 16f877(A). Daarnaast komt ook aan de orde hoe u programma's van de ene naar de andere microcontroller kunt overzetten.

Alle software die in dit boek gebruikt wordt, kunt u gratis downloaden. Dat geldt ook voor de open source programmeertaal JAL. Deze krachtige maar toch eenvoudig te leren taal wordt zowel door hobbyisten als professionals gebruikt.

Het boek is verder ideaal als naslagwerk. U vindt er de uitleg van alle opdrachten van de programmeertaal JAL in terug. Ook de uitleg van de uitbreidingsbibliotheken is uniek. Via de index vindt u gemakkelijk projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor de belangrijkste JAL opdrachten. Zelfs als u alle projecten een keer gemaakt hebt, zal dit boek nog lang een plekje naast uw PC behouden.

 

Grafisch programmeren met LabVIEW
Paperback 237 pagina's
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-031-6
Auteur: Jan Geurts van Kessel

Met grote regelmaat worden computers ingezet voor taken zoals het uitvoeren van metingen, het besturen van een machine, het regelen van een proces, enzovoort. De computer kan deze taken uitvoeren door speciale computerprogramma's. Een programmeeromgeving die uitermate geschikt is voor het ontwikkelen van dergelijke computerprogramma's is LabVIEW.

LabVIEW is een grafische programmeeromgeving waarbij applicaties worden geprogrammeerd door grafische iconen met een zekere functionaliteit in het scherm te plaatsen en deze door middel van virtuele bedrading met elkaar te verbinden. Deze wijze van programmeren is snel aan te leren en geeft in korte tijd indrukwekkende resultaten.

Dit boek bevat een cursus waarin u LabVIEW leert gebruiken door een vijftal projecten uit te werken. De volgende projecten worden beschreven:
1. Windchill-calculator
2. Temperatuurmonitor
3. PCR-oven
4. Diodetester
5. Communicatiemodule

De beschrijving van de projecten start met een beknopte projectopdracht en de nodige achtergrondinformatie. Op basis van de projectopdracht worden vervolgens de gebruikersinterface en de grafische programmacode gerealiseerd. Steeds als hierbij nieuwe technieken, concepten of componenten aan de orde komen, dan worden deze toegelicht. Nadat een project is afgerond wordt deze geëvalueerd om te zien wat er beter of anders kan.

Ken je nog een boek dat zeker niet mag missen op deze pagina, mail dan naar de Webmaster.

Copyright 2001-2018 Schakelingen Online - Bijgewerkt in januari, 2018