Home
Terug
Contact
Adverteren
 

Voorvoegsels

In de elektronica heb je te maken met zeer grote en met zeer kleine getallen. Zo kan een  weerstand een waarde hebben van 1000 000 Wen een condensator een waarde van 0,000001 F. Bij zulke getallen kun je gemakkelijk in de war raken wat het aantal nullen betreft. Daarom kan je deze getallen beter als machten van 10 schrijven of een symbool voor de eenheid zetten.

De genoemde weerstandswaarde zou genoteerd kunnen worden als:
1106 W of als 1M
W
 
N.B. Als je een weerstandswaarde hebt van 1,5M dan wordt dit meestal genoteerd als 1M5 (vaak wordt de eenheid weggelaten als duidelijk is om welk component het gaat).

De genoemde condensatorcapaciteit zou genoteerd kunnen worden als:
110-6 F of als 1F

factor naam symbool
10-33 vendeko v
10-27 xenno x
10-24 yocto y
10-21 zepto z
10-18 atto a
10-15 femto f
10-12 pico p
10-9 nano n
10-6 micro μ
10-3 milli m
10-2 centi c
10-1 deci d
101 deca da
102 hecto h
103 kilo k
106 mega M
109 giga G
1012 tera T
1015 peta P
1018 exa E
1021 zetta Z
1024 yotta Y
1027 xenna X
1033 vendeka V

Als je nog vragen of opmerkingen hebt kan je deze op het forum plaatsen.

Copyright 2001-2018 Schakelingen Online - Bije e  r kt in  februari, 2018