Wat heb je nodig voor een werkgeversverklaring als je wilt huren?

Wat heb je nodig voor een werkgeversverklaring als je wilt huren?

Wanneer je een huurcontract afsluit, heb je een werkgeversverklaring nodig. Dit is een verklaring waarin je werkgever aangeeft dat je in vaste dienst bent en je inkomenssituatie toelicht. Het is een belangrijk document om aan de verhuurder te bewijzen dat je de maandelijkse huur kunt betalen. De verhuurder is echter niet verplicht om de huurder om een werkgeversverklaring te vragen, waardoor het van de verhuurder afhangt of je het document daadwerkelijk nodig hebt. In dit artikel lees je wat niet mag ontbreken en wat je achterwege moet laten als de verhuurder naar het formulier van je werkgeversverklaring vraagt.

Benodigde gegevens

De werkgeversverklaring mag uitsluitend door één persoon worden ingevuld met dezelfde pen, zonder correctiestift of -vloeistof. Daarnaast moeten de adresgegevens, het inkomen en de datum waarop je dienstverband is gestart in de verklaring overeenkomen met de gegevens op je salarisstroken. Als dit niet het geval is, moet je de documenten schriftelijk van een toelichting voorzien en deze laten onderteken door je werkgever. Indien je een contract hebt voor een bepaalde tijd met de intentie om dit om te zetten naar een overeenkomst voor een onbepaalde tijd, moet deze intentieverklaring afzonderlijk nog een keer ondertekend worden door de werkgever met de bijbehorende firmastempel. Als deze stempel niet voorhanden is, moet dit op briefpapier van de werkgever bevestigd worden. In geval van onderhandse leningen van de werkgever aan de werknemer, moet dit op het formulier van de werkgeversverklaring worden vermeld. Zowel het bedrag van de lening als de looptijd en het bedrag van de jaarlast moet worden vermeld. Indien op het loon van de werknemer loonbeslag is gelegd, moet dit ook worden aangegeven op de werkgeversverklaring. Naast het bedrag per maand moet ook worden ingevuld tot wanneer het loonbeslag loopt.

Overige documenten

Behalve een werkgeversverklaring is uiteraard een geldig legitimatiebewijs noodzakelijk. Bij het huren van een woning kan een woningbouwvereniging daarnaast vragen om een uittreksel uit het bevolkingsregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. De verhuurder zal in principe niet overgaan tot het tekenen van het huurcontract indien de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn ingevuld.