Home
Terug
Contact
Adverteren
 

Retro Audio
204 pagina's
ISBN 9781907920585
Auteur: Paul Hetrelezis 

Tegenwoordig is er een opkomende nostalgische belangstelling voor vinyl-platen en de bijbehorende audio-apparatuur. Naast deze belangstelling is er ook een paralleltraject voor de reparatie van deze apparaten. Het doel van dit boek is om de lezer begrip, ideeën en oplossingen te bieden vanuit het perspectief van een reparatietechnicus en elektronicahobbyist. Het is een beschrijvend boek met veel tabellen met nuttige gegevens, reparatietips en aanvullende informatie.

 

Elektronica zakboek
248 pagina's
ISBN 9789053812815
Auteur: Herbert Bernstein

Dit boek is een naslagwerk met praktijkgeoriënteerde formules en tabellen – en geen leerboek met uitvoerige uitleg. De schrijver heeft ook voor gecompliceerde vraagstukken handzame verklaringen, benaderingsformules en rekenvoorbeelden ontwikkeld zonder daarbij zijn toevlucht tot simplificaties te nemen. De logische indeling in 10 hoofdstukken vergemakkelijkt het opzoeken en vinden van de gewenste thema's. In elk hoofdstuk treft u steeds de vereiste wis- en natuurkundige formules aan alsmede de belangrijkste tabellen.

 

Masterclass Tegenkoppeling in audioversterkers (DVD-video)
I
SBN 978-90-5381-299-0
Auteur: Jan Didden

In deze Masterclass worden een groot aantal aspecten van tegenkoppeling in audioversterkers behandeld. Jan Didden geeft niet alleen een goed inzicht van wat er allemaal bereikt kan worden met tegenkoppeling en zijn broertje, error correction, maar bespreekt ook de beperkingen en nadelen. Hoewel het niet helemaal zonder een enkele formule gaat, ligt de nadruk op begrip en inzichtelijkheid.

 

 

Elektronicavoedingen zonder stress
292 pagina's
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-272-3
Auteur: Franz Peter Zantis

Eén ding hebben alle elektronische schakelingen en apparaten gemeen: de werking ervan staat of valt met de voeding. Dit boek behandelt principes en schakelingen uit de praktijk van de voedingstechniek. Geheel in overeenstemming met de huidige trend gaat de auteur in het bijzonder in op 'mobiele' voedingen en op de techniek van schakelende voedingen.

Naast de vereiste theoretische achtergronden en principes voor het ontwerpen en bouwen van eigen voedingsschakelingen biedt dit boek ook praktische toepassingsvoorbeelden, zoals het vervangen van defecte nettransformatoren, de voeding voor elektronica tijdens fietstochten of het aansturen van LED‘s in de verlichtingstechniek.

 

DVD Masterclass Moderne Buizenelektronica
ISBN 978-90-5381-271-6
Auteur: Menno van der Veen

Deze Nederlandstalige DVD van Elektor behandelt nieuwe technieken voor het verbeteren van buizenversterkers en is interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in de werking van buizenversterkers. Voor het volgen van deze masterclass is wel enige basiskennis van elektronica vereist.

Menno van der Veen begint met een korte bespreking van de klassieke benadering met belastingslijnen, waarna stroombronnen en terugvouwtechnieken aan de orde komen. Vervolgens komt de negatieve invloed van kathode-elco's aan bod, evenals het terugdringen van voedingsstoorsignalen.

Met behulp van moderne meettechnieken wordt de (in)correctheid van tegenkoppeling aangetoond en wordt inzichtelijk gemaakt wat er diep in de kern van de uitgangstransformator gebeurt. Aan de hand hiervan kan worden verklaard waarom buizenversterkers zo mooi klinken.

 

 

Van grammofoon tot draaitafel
160 pagina's
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-264-8
Auteur: Richard de Gruyl

Het boek behandelt de platenspeler in al zijn verschijningsvormen, gaat in detail in op de RIAA-correctie en beschrijft tenslotte een high-end phonovoorversterker voor zelfbouw.

Kan in een tijd van computertechnologie, waar geluid digitaal wordt vastgelegd, een primitief analoog systeem waarbij een naald door een groef wordt gesleept, nog wel als actueel worden beschouwd? Deze vraag kan volmondig met ja worden beantwoord. Vele muziekliefhebbers zweren nog steeds bij de platenspeler. Bovendien heeft een nieuwe groep gebruikers de grammofoonplaat (her)ontdekt. Juist zij zijn vaak op zoek naar meer gedetailleerde (achtergrond) informatie over de platenspeler en de grammofoonplaat. In de vijf hoofdstukken komen o.a. zaken als de geschiedenis van de grammofoon, het basisprincipe van het vastleggen van geluid in een plaatgroef, het pick-up-element, de toonarm, het draaiplateau en het chassis uitgebreid aan de orde. Het boek wordt afgesloten met de beschrijving van een phono-voorversterker voor zelfbouw. Deze is zodanig van opzet dat hij zowel door ervaren als door minder ervaren elektronica-hobbyisten zonder problemen kan worden nagebouwd.

 


tip!


Basiscursus elektronica
231 pagina's, 17 x 23 cm
ISBN: 978-90-5381-191-7
Auteur: Michael Ebner

Er zijn talloze diepgravende elektronica-leerboeken op de markt. We noemen er hier slechts één: ‘The Art of Electronics', dat onder de titel ‘Elektronica, kunst en kunde' in vier delen bij Elektor is verschenen.

Wie echter elektronicakennis voor “dagelijks gebruik” wil hebben, zit op zo'n wetenschappelijk verantwoorde verhandeling waarschijnlijk helemaal niet te wachten. Laat staan op een beschrijving van de meest exotische componenten of elke denkbare variant van een principiële schakeling.
Indien dit ook voor u geldt, dan is dit boek voor u bestemd: voor de beginnende elektronicus, voor de middelbare scholier, voor de hobbyist – voor iedereen die ook, maar niet uitsluitend belangstelling voor de elektronica heeft. En dus voor iedereen die een korte, begrijpelijke en bovenal betaalbare inleiding tot dit interessante vakgebied wenst.

Deze ‘Basiscursus Elektronica' maakt u vertrouwd met de analoge (laagfrequent-)techniek, letterlijk de basis van alle elektronica.

 

Introductie tot de Elektro-akoestiek
200 pagina's
For
maat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-256-3

Auteur: Peter Swarte

De
auteur gaat in het boek ‘Introductie tot de Elektro-akoestiek' in op de akoestische eigenschappen van open, halfopen en omsloten ruimten. Ook het ontwerpen van luidsprekers op basis van de T/S parameters komt uitgebreid aan bod.

Het is belangrijk om te weten hoe luidsprekers aangepast kunnen worden op allerlei omgevingen. Meestal moet men een keuze maken uit het aanbod van luidsprekers en microfoons. De vraag is dan welke luidspreker en microfoon de juiste keuze zijn. En hoe deze moeten worden opgesteld waarbij spraak- en muziekverstaanbaarheid en de maximaal haalbare versterking in de live-situatie de belangrijkste criteria zijn. Het 200 pagina's tellende boek ‘Introductie tot de Elektro-akoestiek' geeft antwoord op die vragen.

Dit boek is uitermate geschikt voor iedereen die zich met geluidsversterking en geluidsdistributie bezig houdt. Van de gemiddelde audio liefhebber tot de ambitieuze student en professionele geluidstechnicus.

 


High-End Buizenversterkers 2
Nieuwe modelvorming en toepassingen
416 pagina`s, 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-5381-204-4
Auteur: Menno van der Veen

In het boek High-End Buizenversterkers 2 behandelt auteur Menno van der Veen o.a. een onlangs gehouden onderzoek, toegespitst op buizenversterkers, met nieuwe wiskundige modellen en theorieën die praktische problemen kunnen oplossen. Er zijn rekenmodellen ontwikkeld voor vragen als hoe kies je tijdsconstantes per buis en hoe stel je buizen statisch en dynamisch in? Ook het opknappen van oude buizenversterkers komt ter sprake. Het boek wordt gecompleteerd door toepassingsvoorbeelden, wetenswaardigheden rondom buizenversterkers, vele schema's en nieuwe ontwerpen van buizen-voor-en eindversterkers.

Ken je nog een boek dat zeker niet mag missen op deze pagina, mail dan naar de Webmaster.

Copyright 2001-2018 Schakelingen Online - Bijgewerkt in januari, 2018