Home
Terug
Contact
Adverteren
 

DVD Elektor 2000-2009
ISBN 9789053812938

Deze DVD-ROM bevat de complete jaargangen 2000-2009 van het maandblad  Elektor. Het gaat om 110 tijdschriften en meer dan 3.000 artikelen in PDF-formaat! De artikelen zijn chronologisch op publicatiedatum (maand/jaar) geordend, en zijn daarnaast naar onderwerp alsmede alfabetisch gerubriceerd. Een totaalindex maakt het mogelijk de gehele DVD te doorzoeken.

 

Elektronica zakboek
248 pagina’s
ISBN 9789053812815
Auteur: Herbert Bernstein

Dit boek is een naslagwerk met praktijkgeoriënteerde formules en tabellen – en geen leerboek met uitvoerige uitleg. De schrijver heeft ook voor gecompliceerde vraagstukken handzame verklaringen, benaderingsformules en rekenvoorbeelden ontwikkeld zonder daarbij zijn toevlucht tot simplificaties te nemen. De logische indeling in 10 hoofdstukken vergemakkelijkt het opzoeken en vinden van de gewenste thema’s. In elk hoofdstuk treft u steeds de vereiste wis- en natuurkundige formules aan alsmede de belangrijkste tabellen.

 

Masterclass Tegenkoppeling in audioversterkers (DVD-video)
I
SBN 978-90-5381-299-0
Auteur: Jan Didden

In deze Masterclass worden een groot aantal aspecten van tegenkoppeling in audioversterkers behandeld. Jan Didden geeft niet alleen een goed inzicht van wat er allemaal bereikt kan worden met tegenkoppeling en zijn broertje, error correction, maar bespreekt ook de beperkingen en nadelen. Hoewel het niet helemaal zonder een enkele formule gaat, ligt de nadruk op begrip en inzichtelijkheid.

 

 

Elektronicavoedingen zonder stress
292 pagina’s
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-272-3
Auteur: Franz Peter Zantis

Eén ding hebben alle elektronische schakelingen en apparaten gemeen: de werking ervan staat of valt met de voeding. Dit boek behandelt principes en schakelingen uit de praktijk van de voedingstechniek. Geheel in overeenstemming met de huidige trend gaat de auteur in het bijzonder in op 'mobiele' voedingen en op de techniek van schakelende voedingen.

Naast de vereiste theoretische achtergronden en principes voor het ontwerpen en bouwen van eigen voedingsschakelingen biedt dit boek ook praktische toepassingsvoorbeelden, zoals het vervangen van defecte nettransformatoren, de voeding voor elektronica tijdens fietstochten of het aansturen van LED‘s in de verlichtingstechniek.

 

DVD Masterclass Moderne Buizenelektronica
ISBN 978-90-5381-271-6
Auteur: Menno van der Veen

Deze Nederlandstalige DVD van Elektor behandelt nieuwe technieken voor het verbeteren van buizenversterkers en is interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in de werking van buizenversterkers. Voor het volgen van deze masterclass is wel enige basiskennis van elektronica vereist.

Menno van der Veen begint met een korte bespreking van de klassieke benadering met belastingslijnen, waarna stroombronnen en terugvouwtechnieken aan de orde komen. Vervolgens komt de negatieve invloed van kathode-elco’s aan bod, evenals het terugdringen van voedingsstoorsignalen.

Met behulp van moderne meettechnieken wordt de (in)correctheid van tegenkoppeling aangetoond en wordt inzichtelijk gemaakt wat er diep in de kern van de uitgangstransformator gebeurt. Aan de hand hiervan kan worden verklaard waarom buizenversterkers zo mooi klinken.

 

 

Control Engineering - Een inleiding tot de besturingstechniek
164 pagina’s
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-032-3
Auteur: Michael Dickinson

Dit boek is een bron van inspiratie voor de hardware en de software die zijn geassocieerd met de instrumentatie- en besturingstechniek en biedt waardevolle inzichten in en oplossingen voor besturingsapplicaties.

Na inleidende hoofdstukken over de theorie van de besturingstechniek en het modelleren van een systeem, richt auteur Michael Dickinson zich voornamelijk op software voor het simuleren en implementeren van besturingssystemen. Hierbij verliest hij zaken als interfacing, elektronica-hardware en computerplatforms niet uit het oog. Het boek bevat een groot aantal schema's en listings die kenmerkend zijn voor meet- en regeltoepassingen. De ontwerpen (zowel hardware als software) kunnen door de lezer als uitgangspunt voor eigen toepassingen worden gebruikt. Dickinson geeft voorbeelden van het programmeren van PIC-, PLC-, PAC- en PC-controllers.

 

 

Van grammofoon tot draaitafel
160 pagina’s
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-264-8
Auteur: Richard de Gruyl

Het boek behandelt de platenspeler in al zijn verschijningsvormen, gaat in detail in op de RIAA-correctie en beschrijft tenslotte een high-end phonovoorversterker voor zelfbouw.

Kan in een tijd van computertechnologie, waar geluid digitaal wordt vastgelegd, een primitief analoog systeem waarbij een naald door een groef wordt gesleept, nog wel als actueel worden beschouwd? Deze vraag kan volmondig met ja worden beantwoord. Vele muziekliefhebbers zweren nog steeds bij de platenspeler. Bovendien heeft een nieuwe groep gebruikers de grammofoonplaat (her)ontdekt. Juist zij zijn vaak op zoek naar meer gedetailleerde (achtergrond) informatie over de platenspeler en de grammofoonplaat. In de vijf hoofdstukken komen o.a. zaken als de geschiedenis van de grammofoon, het basisprincipe van het vastleggen van geluid in een plaatgroef, het pick-up-element, de toonarm, het draaiplateau en het chassis uitgebreid aan de orde. Het boek wordt afgesloten met de beschrijving van een phono-voorversterker voor zelfbouw. Deze is zodanig van opzet dat hij zowel door ervaren als door minder ervaren elektronica-hobbyisten zonder problemen kan worden nagebouwd.

 

 

Power Electronics in Motor Drives
240 pagina’s
Formaat 14 x 21 cm
ISBN 978-0-905705-89-7
Auteur: Martin Brown

Dit boek (Engelstalig) is bedoeld voor degene die zich wil verdiepen in de werking van AC-inverter-besturingen en het gebruik ervan in de industrie. Het boek gaat vooral over het praktische ontwerp en de toepassing van zulke besturingen en minder over de wiskundige principes die daaraan ten grondslag liggen.De basisprincipes van de vermogenselektronica worden op een eenvoudige wijze beschreven en gepresenteerd, evenals de grondbeginselen van gelijk- en wisselstroommotoren. De elektronica van DC- en AC-motorbesturingen wordt tot in detail beschreven, samen met theoretische achtergronden en praktische ontwerpaspecten, zoals koeling en beveiliging.

Iedereen die met motorregelingen werkt of die installeert, of alleen maar geďnteresseerd is in de wijze waarop deze krachtige elektronicaproducten in de moderne industrie functioneren, zal dit boek fascinerend en informatief vinden.

 


tip!

Retrotronica
160 pagina’s
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-260-0
Auteur: Jan Buiting

In het januarinummer 2005 van het elektronica-maandblad Elektor zag de eerste aflevering van de rubriek 'Retrotronica' voor het eerst het licht. Onder supervisie van Elektor-redacteur Jan Buiting wordt sindsdien elke maand een stukje 'elektronica van vroeger' opgerakeld. In dit boek hebben we 50 bijdragen uit de rubriek 'Retrotronica' voor u gebundeld -- een must voor iedereen die geďnteresseerd is in 'oude' elektronica!

 


tip!

Zonne-energie
Zonnepanelen plannen en zelf installeren
176 pagina’s, 14 x 21 cm
ISBN: 978-90-5381-223-5
Auteur: Hans-Joachim Geist 

Dit praktijkboek richt zich tot iedereen die geďnteresseerd is in de techniek, de opbouw en het mogelijke rendement van zonnestroominstallaties. Ontwerp, planning en montage worden aan de hand van een groot aantal illustraties gedetailleerd en op een ook voor leken begrijpelijke wijze behandeld. Bovendien geeft het boek waardevolle informatie over de kosten en eventuele opbrengst van zonnestroomgeneratoren.

 


tip!


Basiscursus elektronica
231 pagina's, 17 x 23 cm
ISBN: 978-90-5381-191-7
Auteur: Michael Ebner

Er zijn talloze diepgravende elektronica-leerboeken op de markt. We noemen er hier slechts één: ‘The Art of Electronics’, dat onder de titel ‘Elektronica, kunst en kunde’ in vier delen bij Elektor is verschenen.

Wie echter elektronicakennis voor “dagelijks gebruik” wil hebben, zit op zo’n wetenschappelijk verantwoorde verhandeling waarschijnlijk helemaal niet te wachten. Laat staan op een beschrijving van de meest exotische componenten of elke denkbare variant van een principiële schakeling.
Indien dit ook voor u geldt, dan is dit boek voor u bestemd: voor de beginnende elektronicus, voor de middelbare scholier, voor de hobbyist – voor iedereen die ook, maar niet uitsluitend belangstelling voor de elektronica heeft. En dus voor iedereen die een korte, begrijpelijke en bovenal betaalbare inleiding tot dit interessante vakgebied wenst.

Deze ‘Basiscursus Elektronica’ maakt u vertrouwd met de analoge (laagfrequent-)techniek, letterlijk de basis van alle elektronica.

 


tip!


Compendium Elektrotechniek
en Elektronica
Softcover, 623 pagina's, 10 x 15 cm
ISBN: 978-90-5381-200-6
Auteur: Sjoerd Op 't Land e.a.

Bent u altijd al op zoek geweest naar een handig naslagwerk op het gebied van elektrotechniek en elektronica? Een boek waarin alles te vinden is wat in de dagelijkse praktijk voor hobby, studie of werk nodig is? Dan hoeft u niet langer verder te zoeken. U heeft namelijk gevonden wat u zoekt: Compendium Elektrotechniek (en elektronica). Met dit boek haalt u een grote diversiteit aan praktische kennis in huis. Alles wat u ooit beheerst heeft en waarvan u weet dat het ergens te vinden moet zijn, is nu terug te vinden in één boekwerk!

Compendium Elektrotechniek is samengesteld door studenten en docenten van de Universiteit Twente. In het boek komen zowel theorie als praktijk aan bod. In het theoretische deel komen wiskunde, informatica, fysica, meettechniek, signaal- en systeemtheorie en elektronica aan de orde. Het praktische deel is onderverdeeld in de hoofdstukken componenten, audio/video en voedingen. Het is een verzameling informatie die regelmatig van pas komt voor iedereen die met elektrotechniek te maken heeft. Van pinouts van stekkers en IC’s tot kleurcodes van weerstanden en schema’s van spanningsregelaars.

 


Meettechniek in de praktijk
Hardcover, 224 pagina's, 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-5381-217-4
Auteur: Michael Ebner

Meten is voor een praktiserend elektronicus even vanzelfsprekend als ademhalen. Of het nu om het ontwikkelen van nieuwe schakelingen gaat, de controle van elektronische apparaten tijdens de productiefase of om het foutzoeken in defecte apparatuur: meetapparaten zijn het belangrijkste gereedschap en worden voortdurend gebruikt.

'Weet wat je meet', luidt een bekende uitspraak. En zo is het maar net: om zichzelf geen rad voor ogen te draaien moet de elektronicus weten wat hij doet, moet hij de nauwkeurigheid van zijn meetapparatuur en vooral de voor- en nadelen van de toegepaste meetmethode kennen.

En hier steekt dit boek de lezer de helpende hand toe: uitgaand van theoretische beschouwingen en definities van de belangrijkste begrippen van de meettechniek begeleidt het de lezer bij de reis van eenvoudige wijzerinstrumenten via multimeter en oscilloscoop tot en met FFT-analyzers en gespecialiseerde meetapparaten zoals audio-analyzers, geluidsdrukmeters, apparaat- en installatietesters.

 

Introductie tot de Elektro-akoestiek
200 pagina’s
For
maat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-256-3

Auteur: Peter Swarte

De
auteur gaat in het boek ‘Introductie tot de Elektro-akoestiek’ in op de akoestische eigenschappen van open, halfopen en omsloten ruimten. Ook het ontwerpen van luidsprekers op basis van de T/S parameters komt uitgebreid aan bod.

Het is belangrijk om te weten hoe luidsprekers aangepast kunnen worden op allerlei omgevingen. Meestal moet men een keuze maken uit het aanbod van luidsprekers en microfoons. De vraag is dan welke luidspreker en microfoon de juiste keuze zijn. En hoe deze moeten worden opgesteld waarbij spraak- en muziekverstaanbaarheid en de maximaal haalbare versterking in de live-situatie de belangrijkste criteria zijn. Het 200 pagina’s tellende boek ‘Introductie tot de Elektro-akoestiek’ geeft antwoord op die vragen.

Dit boek is uitermate geschikt voor iedereen die zich met geluidsversterking en geluidsdistributie bezig houdt. Van de gemiddelde audio liefhebber tot de ambitieuze student en professionele geluidstechnicus.

 

CAN en EOBD in de autotechniek
280 pagina’s
Formaat 17 x 23,5 cm
ISBN 978-90-5381-240-2
Auteur: Ino de Gijsel

In dit boek is er uitgebreid aandacht voor de opbouw en werking van het CAN-protocol, gezien vanuit zowel de software als de hardware. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de opbouw van een CAN-bericht, de prioriteitsregeling en de fysieke verbinding. Behalve de CAN-bus komt ook EOBD via de CAN-bus uitgebreid aan de orde.

 


Mobiele robots voor zelfbouw
204 pagina`s, 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-5381-208-2
Auteur: Gunther May

Dit boek biedt een praktijkgerichte inleiding in de robotbouw. Eerst beschrijft de auteur hoe een robot wordt gepland en in mechanisch opzicht kan worden gerealiseerd. Daarna is er met name aandacht voor de ontwikkeling van elektronische stuurschakelingen. De schrijver bespreekt ook op een begrijpelijke manier allerlei sensoren en actuatoren, alsmede communicatiemogelijkheden en technieken om gegevens op te slaan. Het boek bevat verder gedetailleerde bouwbeschrijvingen voor vier verschillende robots.

 


High-End Buizenversterkers 2
Nieuwe modelvorming en toepassingen
416 pagina`s, 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-5381-204-4
Auteur: Menno van der Veen

In het boek High-End Buizenversterkers 2 behandelt auteur Menno van der Veen o.a. een onlangs gehouden onderzoek, toegespitst op buizenversterkers, met nieuwe wiskundige modellen en theorieën die praktische problemen kunnen oplossen. Er zijn rekenmodellen ontwikkeld voor vragen als hoe kies je tijdsconstantes per buis en hoe stel je buizen statisch en dynamisch in? Ook het opknappen van oude buizenversterkers komt ter sprake. Het boek wordt gecompleteerd door toepassingsvoorbeelden, wetenswaardigheden rondom buizenversterkers, vele schema’s en nieuwe ontwerpen van buizen-voor-en eindversterkers.

Ken je nog een boek dat zeker niet mag missen op deze pagina, mail dan naar de Webmaster.

Copyright © 2001-2015 Schakelingen Online - Bijgewerkt in July, 2015