Wat is de rol van Nederland in de Europese Commisie

Wat is de rol van Nederland in de Europese Commisie

De Europese Commissie is één van de organen van de Europese Unie. Het EC is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken en is dus het uitvoerende orgaan. Andere organen van de EU zijn het Europees Parlement (EP) en de Europese Raad (ER). Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de EU. Het EP wordt door de burgers zelf gekozen. Het Europees Parlement, heeft net als de Europese Commissie een wetgevende taak. Het EP is het enigste orgaan van de Europese Unie dat door de burgers zelf gekozen wordt, in tegenstelling tot de Europese Raad en de Europese Commissie. Op het moment is Martin Schultz (Duitsland) de voorzitter van het EP. Vergaderingen van het EP vinden vaak, net als van het EC, in Brussel plaats in het Leopoldruimte. Daarnaast wordt er ook wel eens in het Louise Weiss-gebouw Straatsburg (Frankrijk) vergaderd. Verkiezingen vinden plaats via het algemeen kiesrecht, echter is het percentage mensen dat stemt de laatste jaren zeer afgenomen.

De Europese Raad, wat in de volksmond ook wel de Europese Top genoemd wordt is een verzameling van alle regeringsleiders van de 28 lidstaten. De ER is o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de EU en bepaald ook politieke prioriteiten. Viermaal per jaar wordt er vergadert door de ER, dit wordt gedaan in het Justus-Lipsius-gebouw in Brussel. In tegenstelling tot de Europese Commissie en het Europees Parlement heeft de Europese Raad geen wetgevende taak. Wel stimuleren ze de eenwording van de EU. De Europese Raad is pas sinds 2009 officieel een instelling van de EU, terwijl het al langer zien wordt als het hoogste orgaan van de EU. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor verschillende taken, denk aan het beheren van de begrotingen, het indienen van wetsvoorstellen. Daarnaast zijn ze ook bezig met het handhaven van het Europees recht. Het Europese Commissie bestaat al sinds 1958, tegenwoordig is Jean-Claude Juncker de Voorzitter. Vergaderingen worden gehouden in ons buurland, namelijk in Brussel.

Nederland in de EC

Nederland is samen met België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Italië, één van de oprichters van de EU. Op het moment telt de Europese Commissie 28 leden (elk lidstaat één lid). Alle leden van de Europese Commissie (van de 28 landen) zijn helemaal afhankelijk. Lidstaten mogen officieel geen instructies geven. Dit zorgt er dus ook voor dat alle commissarissen ook geen vertegenwoordiger van hun lidstaat zijn. Momenteel is Frans Timmermans aan het werk bij de Europese Commissie als vicevoorzitter, dit is hij sinds november 2014. Daarvoor was hij minister van Buitenlandse Zaken van het kabinet Rutte 2.

Als één van de 28 lidstaten beslist Nederland o.a. mee over de Europese wetgeving. Nederland staat er voor dat de EU zich moet beperken tot de belangrijkste taakgebieden. Denk hierbij aan veiligheid, welvaart en vrijheid. Nederland vindt dus dat als lidstaten dit zelf beter kunnen regelen, dat de EU hier niet over moet beslissen.

Vertegenwoordiging van de EC in Nederland

Er zit ook een vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, namelijk in Den Haag. De vertegenwoordiging heeft een aantal taken, namelijk: het voorzien van informatie over onderwerpen gerelateerd aan de EU, zowel voor de regering als andere belanghebbers in Nederland. Daarnaast geven ze voorlichting over het beleid van de EU, wat voor invloed dit heeft op jou als burger. Ook geven ze voorlichtingen over ontwikkelingen in het beleid van de EU in Nederland. Verder rapporteren ze ook naar Brussel, denk aan belangrijke ontwikkelingen in Nederland op het gebied van economie, politiek en sociale ontwikkelingen.

De Europese Commissie is één van de organen van de Europese Unie. Het EC is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken en is dus het uitvoerende orgaan. Andere organen van de EU zijn het Europees Parlement (EP) en de Europese Raad (ER). Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de EU. Het EP wordt door de burgers zelf gekozen. Het Europees Parlement, heeft net als de Europese Commissie een wetgevende taak. Het EP is het enigste orgaan van de Europese Unie dat door de burgers zelf gekozen wordt, in tegenstelling tot de Europese Raad en de Europese Commissie. Op het moment is Martin Schultz (Duitsland) de voorzitter van het EP. Vergaderingen van het EP vinden vaak, net als van het EC, in Brussel plaats in het Leopoldruimte. Daarnaast wordt er ook wel eens in het Louise Weiss-gebouw Straatsburg (Frankrijk) vergaderd. Verkiezingen vinden plaats via het algemeen kiesrecht, echter is het percentage mensen dat stemt de laatste jaren zeer afgenomen.

De Europese Raad, wat in de volksmond ook wel de Europese Top genoemd wordt is een verzameling van alle regeringsleiders van de 28 lidstaten. De ER is o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de EU en bepaald ook politieke prioriteiten. Viermaal per jaar wordt er vergadert door de ER, dit wordt gedaan in het Justus-Lipsius-gebouw in Brussel. In tegenstelling tot de Europese Commissie en het Europees Parlement heeft de Europese Raad geen wetgevende taak. Wel stimuleren ze de eenwording van de EU. De Europese Raad is pas sinds 2009 officieel een instelling van de EU, terwijl het al langer zien wordt als het hoogste orgaan van de EU. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor verschillende taken, denk aan het beheren van de begrotingen, het indienen van wetsvoorstellen. Daarnaast zijn ze ook bezig met het handhaven van het Europees recht. Het Europese Commissie bestaat al sinds 1958, tegenwoordig is Jean-Claude Juncker de Voorzitter. Vergaderingen worden gehouden in ons buurland, namelijk in Brussel.

Nederland in de EC

Nederland is samen met België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Italië, één van de oprichters van de EU. Op het moment telt de Europese Commissie 28 leden (elk lidstaat één lid). Alle leden van de Europese Commissie (van de 28 landen) zijn helemaal afhankelijk. Lidstaten mogen officieel geen instructies geven. Dit zorgt er dus ook voor dat alle commissarissen ook geen vertegenwoordiger van hun lidstaat zijn. Momenteel is Frans Timmermans aan het werk bij de Europese Commissie als vicevoorzitter, dit is hij sinds november 2014. Daarvoor was hij minister van Buitenlandse Zaken van het kabinet Rutte 2.

Als één van de 28 lidstaten beslist Nederland o.a. mee over de Europese wetgeving. Nederland staat er voor dat de EU zich moet beperken tot de belangrijkste taakgebieden. Denk hierbij aan veiligheid, welvaart en vrijheid. Nederland vindt dus dat als lidstaten dit zelf beter kunnen regelen, dat de EU hier niet over moet beslissen.

Vertegenwoordiging van de EC in Nederland

Er zit ook een vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, namelijk in Den Haag. De vertegenwoordiging heeft een aantal taken, namelijk: het voorzien van informatie over onderwerpen gerelateerd aan de EU, zowel voor de regering als andere belanghebbers in Nederland. Daarnaast geven ze voorlichting over het beleid van de EU, wat voor invloed dit heeft op jou als burger. Ook geven ze voorlichtingen over ontwikkelingen in het beleid van de EU in Nederland. Verder rapporteren ze ook naar Brussel, denk aan belangrijke ontwikkelingen in Nederland op het gebied van economie, politiek en sociale ontwikkelingen.